Finiancieel

Contract & Commercieel Beheer

Bij specifieke kenmerken van uw installaties is soms specialistische kennis vereist. Denk hierbij aan liften, roltrappen, automatische toegangsdeuren of brandveiligheid. Veelal zijn de wettelijke inspecties, controles en keuringen contractueel ondergebracht bij vaste onderhoudspartijen.

Het is belangrijk dat deze contractpartijen zich confirmeren aan het programma van eisen en de overeengekomen afspraken. Ook is het voor uw rendement van belang dat zicht is op de vaste contractkosten, indexaties en de prestatieindicatoren. Hiermee waarborgt u niet alleen de kwaliteit maar in veel gevallen ook de veiligheid van uw huurders.

Naast de kosten kant zijn er contractueel ook risico’s voor uw opbrengsten vanuit huur. De huurovereenkomst is immers een contractvorm welke in de loop van de tijd kan eindigen. Dit is van directe invloed op uw totale opbrengsten. Doordat de data bij ons centraal is opgeslagen kunnen wij direct acties uitzetten waardoor de mutatietijd minimaal blijft. 

De volgende taken voeren wij binnen deze dienst graag voor u uit:

  • Beheer van contracten met leveranciers
  • Bewaken van contractkosten en bijbehorende vaste werkzaamheden (keuringen)
  • Beheer van huurovereenkomsten
  • Na formele opzegging het plannen van opleverdatum en afsluitend feitelijke oplevering door proces verbaal van oplevering.
  • Aanmelden en afmelden van meterstanden
  • Contact met uitvoerend makelaars of housing agencies. 
Image

Contact Informatie

Hoogbrugstraat 72A

6221 CS Maastricht
(enkel op afspraak)

+31 (0)43 200 3126
KVK: 93252145
ma-vr: 09:00 – 18:00 uur
LOGO - koppensvm.nl